Semarang                  Bangkong             Midden-Java

 

                                                                                                                                                                                    17-3-2011

Andere benaming                                                                                                                                                                         

Bunsho III Kamp 3 (Japanse administratie)

English

Ligging

Dit kamp was ondergebracht in het klooster en het internaat van het Klooster Bangkong in het oosten van Semarang aan de ­straat Bangkong. Dit gebouw wordt vermeld op de stadskaart van Semarang in de Steden­atlas van Neder­lands-Indië (nummer 99).  Hier was ondergebracht een kamp voor vrouwen en kinderen en ver­volgens een kamp voor jongens en (oude) mannen.

 

Kampcommandanten

Hasegawa (van 04.44 tot 10.44), Nagata (van 10.44 tot 04.45), Hasegawa (van 04.45 tot 08.45)

 

Kampleiding

Vrouwenkamp: Mw van Ewijk, Mw A.J.van Woerkom-van der Wal

Jongenskamp: Hr E.A.J.P.F.T.Müller (van 09.44 tot 23.08.45), Hr C.Liefheid (tot 15.09.45), Hr. P.S.W.Dakkus

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

VROUWENKAMP

 

 

 

 

11.06.43

Omgeving

 

700

 

vr,ki

06.01.44

 

Sem: Halmaheira

15

 

jo

13.03.44

Srbj: Darmo-wijk

 

100

 

vr,ki

15.03.44

Omgeving

 

30

 

vr

05.06.44

 

Amb. 6, Gedangan

6

 

vr

05.07.44

Srbj: Hoogendorpl.

 

17

 

vr,ki

09.08.44

Tjim: 4e en 9e Bat (1)

 

7

 

ma (2)

28.08.44

Sem: Karangpanas

 

100

 

jo,om

xx.09.44

Malang

 

247

 

ma,vr,ki (3)

11.09.44

 

Sem: Gedangan

247

 

vr,ki

12.09.44

 

Sem: Halmaheira

153

 

vr,ki

13.09.44

 

Sem: Lampersari

406

 

vr,ki

13.09.44

 

 

 

333 (4)

jo,om

 

JONGENS- EN MANNENKAMP

 

 

 

11.09.44

Sem: Gedangan

 

233 (5)

 

jo,ma

12.09.44

Sem: Halmaheira

 

150 (6)

 

jo,om

14.09.44

Sem: Karangpanas

 

100 (7)

 

jo,om

18.09.44

Band: 15e Bataljon

 

4

 

ma

18.09.44

Halmaheira, Lampersari

 

23

 

no

19.09.44

Sem: Lampersari

 

395 (8)

 

jo,om

20.09.44

 

Sem: Lampersari

10

 

vr

06.11.44

Sem: Lampersari

 

15

 

no

15.11.44

Sem: Gedangan

 

2

 

ma (2)

15.11.44

Amb: Ambarawa 8

 

7

 

om

15.11.44

Amb: Banjoebiroe 10

 

3

 

om

15.11.44

Srbj: Boeboetan

 

13

 

om

16.11.44

Gedangan, Lampersari

 

3

 

ma

17.11.44

 

Tjim: Baros 6

30

 

ma (9)

01.12.44

 

Sem: Halmaheira

263

 

om

06.12.44

Tjim: 4e en 9e Bataljon

 

517 (10)

 

jo,ma,om

13.12.44

 

Amb: Ambarawa 8

18 (11)

 

ma

20.12.44

Sem: Lampersari

 

29 (12)

 

jo,ma

03.01.45

 

Amb: Ambarawa 7

185

 

om

04.01.45

Sem: Halmaheira

 

185

 

om,zi

12.05.45

Halmaheira, Lampersari

 

6

 

ma (2)

14.06.45

 

Kedo: Kalitjaret

100

 

jo

22.07.45

 

Magelang

6

 

ma

23.07.45

Halmaheira, Lampersari

 

155

 

jo

24.08.45

Kedo: Kalitjaret

 

100

1710 (13)

jo

24.08.45

 

 

 

1300

jo,om,no

Afkortingen/Noten

 jo=jongens, ki=kinderen, ma=mannen, no=nonnen, om=oude mannen, vr=vrouwen, zi=zieken

Amb=Ambarawa, Band=Bandoeng, Kedo=Kedoengdjati, Sem=Semarang, Srbj=Soerabaja, Tjim=Tjimahi

Bat=Bataljon

(1) via het kamp Gedangan

(2) artsen

(3) werkende mannen met gezinnen

(4) 185 jongens, 131 oude mannen, 17 vrouwen (waaronder 7 nonnen)

(5) 183 jongens en 50 mannen

(6) 80 jongens en 70 oude mannen

(7) 80 jongens en 20 oude mannen

(8) 305 jongens en 90 oude mannen

(9) prominenten

(10) 453 oude mannen, 51 verplegers en 13 jongens

(11) 10 mannen timmerploeg en 8 verplegers

(12) 16 mannen en 13 jongens

(13) inclusief 430 doden: t/m 13.09.44 totaal 11 doden, van 13.09.44 tot 15.10.45 totaal 419 doden

 

Literatuur (algemeen)

Beekhuis, H. e. a. – Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 1, 4e druk, pg 52-53

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 111 (gebeurtenissen na 23-8-1945)

Brommer, B. e. a. – Semarang, Beeld van een stad, 1995 (bersiap)

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 138-140; Deel II, 2002, pg 109

 

Literatuur (vrouwenkamp)

Neytzell de Wilde, C. de - Een Mary Gold als verjaarscadeau, 1987

Thomson, Eliza - Setengah mati, kind in een Jappenkamp, 1965, pg 40; 1993

Vermeer-van Berkum, Carla - Kon ik maar weer een gewoon meisje zijn, 1980

Wilton van Reede, Theo en A.O. - Een draad van angst, 1983 (radio-interviews)

Zuster Marie Francoise Boom - Ursulinen in een mannenkamp, Archief Zrs Ursulinen

 

Literatuur (jongenskamp)

Mahieu, H.L.B., M. van Nuffelen - Bangkong van dag tot dag, 1995

Stutterheim, John K, - The Diary of Prisoner 17326, 2010, pg 89-152

Zwitzer, H.L. - Mannen van 10 jaar en ouder (Jongenskamp + Kedongdjati), 1995

 

Foto’s/Tekeningen

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 111 (voorgevel in 1925 en 2007)

Brommer, B. e.a. - Semarang, Beeld van een stad, 1995, pg  50-51, 155

Claassen, Rob en Joke van Grootheest - Getekend, 1995, pg 92

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 140

Nederlanders in Japanse kampen (catalogus tentoonstelling), 1976, pg 35, 38

 

Naamlijsten

Zwitzer, H.L. - Mannen van 10 jaar en ouder (Jongenskamp + Kedongdjati), 1995, pg 372-413

 

Plattegronden

Beekhuis, H. e.a. – Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 1, 4e druk, pg 52

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 140

Zwitzer, H.L. - Mannen van 10 jaar en ouder (Jongenskamp + Kedongdjati), 1995, pg 314-315

 

Bersiap

23.08.45 rantsoenen werden verhoogd, bekendmaking van de Japanse capitulatie

xx.08.45 vele jongens gingen terug naar hun moeders in de vouwenkampen

01.10.45 zusters verlieten het kamp

xx.11.45 diverse evacuaties per schip naar Batavia; vanaf 22.11.45 ook per vliegtuig

18.01.46 kamp werd opgeheven

 

 

Plattegrond Bangkong


 

 

Naamlijst Bangkong

 

Naamlijst overledenen

Op volgorde van overlijden

Alfabetisch op naam

 

 

 

Index          Kampen op Java