Bandoeng                   Soekamiskin                 West-Java

 

                                                                                                                                                                         3-9-2011

 

English

Ligging

De Soekamiskin-Gevangenis lag ongeveer 8 km ten oosten van Bandoeng, aan de Groote Postweg.

 

Japanse kampcommandant

Minami

 

Bewaking

Inheems gevangenis-personeel

 

Kampleiding

Mr H.J.Spit

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 xx.03.42 (1)

Omgeving (2)

 

700

 

ma (3)

 16.04.42

 

Bat: 10e Bataljon

 

 

ma (4)

 xx.08.43

 

Ngawi: Benteng

100

 

ma

 xx.09.43

Peka: Gevangenis

 

 

 

ma (5)

 xx.09.43

Ngawi

 

150

 

ma (6)

 xx.10.43

 

Bat: Struiswijk

 

 

ma

 15.02.44

 

Tjim: 4e en 9e Bataljon

100

 

ma

 15.02.44

 

Band : 15e Bataljon

 

 

ma

 xx.03.44

Bat: Tjipinang

 

300

 

ma

 xx.07.44

 

Poer: Gevangenis

80

 

ma

 xx.01.45

Omgeving

 

166

 

jo (7)

 xx.02.45

Bat: Tjipinang

 

 

 

ma

 10.03.45

 

Bat: Glodok

166

 

jo (8)

 23.08.45

 

 

 

?

ma

Afkortinge/Noten
jo-jongens,
ma=mannen

Band=Bandoeng, Bat=Batavia, Peka=Pekalongon, Poer=Poerwokerto, Tjim=Tjimahi

 (1) en gedurende de maand april 1942

(2) omgeving van Bandoeng en de Preanger

(3) hoge ambtenaren, prominenten

(4) o.a. de Gouverneur-Generaal

(5) bestuursambtenaren uit de omgeving van Pekalongan

(6) bestuursambtenaren uit de omgeving van Ngawi

(7) van Indo-Europese afkomst

(8) de groep, die in januari 1945 in Soekamiskin werd opgesloten

 

Omstandigheden

Tot eind november 1942 was de Soekamiskin-Gevangenis een cellulaire gevangenis; daarna kreeg de gevangenis

het karakter van een kamp en kregen de gevangenen wat meer vrijheid (Gantvoort).

 

Literatuur

Alberts, A. - Een kolonie is ook maar een mens, 1989, pg 95-99

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 79 (situatie tijdens bersiap-periode)

Bouwer, Jan - Het vermoorde land, 1988, pg 250-251, 260, 321

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 123

Gantvoort, J.Th - Jan Verboom 1891-1956, Moesson 35, nr 12 (01.02.91), pg 4, 20

Jong, L. de - Het Koninkrijk der Nederlanden in WOII, deel 11B, 1985, pg 483-486, 746, 839, 860

Leedekerker, Jacques en Hans Liesker - Voorman in verzet en boei, 1999, Eigen beheer

Liesker, H.A.M. - Je denk, ken niet maar ken!!, St. Jongens Japanse Kampen, 1997, pg 25-28

Liesker, H.A.M. – Wij weten van hoe, 2005, pg 85

Pater Tellema S.J. - Brief, Archief Ned. Prov. Jezuiëten (14.03.44 - 07.09.45) 2 blz

Pater Noyons S.J. - Brief, Archief Ned. Prov. Jezuiëten (14.03.44 - 07.09.45) 65 blz

Schoorel, A.F. - Mensen onder druk, 1986, pg 15

Voskuil, R.P.G.A. - Bandoeng, beeld van een stad, 1996, pg 77, 81

Wertheim, Wim en Hetty W. - Vier wendingen in ons bestaan, 1991, pg 15

 

Foto’s/Tekeningen

Diessen, J.R.van en R.P.G.A.Voskuil - Boven Indië, 1993, pg 85 (kuchtfoto)

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 123 (luchtfoto)

 

Plattegrond

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 80 (lokatie op overzichtskaart)

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel II, 2002, pg 104

 

 

 

Index          Kampen op Java