Moentilan                    Moentilan              Midden-Java

 

                                                                                                                                                                      30-10-2017

Naamlijst: 4587 namen (soms inclusief kinderen)

 

Samenstelling: H.J.Legemaate en J.Talens

 

Kampnr=Kampnummer, Overl=overleden, Naar=volgende kamp

A’wa=Ambarawa, B’biroe=Banjoebiroe

jM=jongenszaal a/d Magelangkant (vanaf 14.02.1944)

ne=nachtexpres, zaal tussen de toneelzaal en de “onderzeeërs”

zaal 25A=toneelzaal, recreatiezaal; zaal 26=jongenszaal tot 14.02.1944

=overleden in

 

Beginletters

A-D

E-H

I-M

N-S

T-Z

 

 

 

 

 

 

 

Index          Terug naar Moentilan            Kampen op Java