Lijst van afkortingen

 

                                                                                                                                                                                2-1-2011

 

ALRI                Angkatan Laut Republik Indonesia (Indonesische Marine)

APWI              Allied Prisoners of War and Internees (ex-geļnterneerden Japanse kampen)

AS                    Algemene Secretarie van de Nederlands-Indische Regeering (archiefdeel van NA)

BAT                 British American Tobacco

BKR                 Badan Keamanan Rakjat (Organisatie Bescherming Bevolking)

BuZa                Buitenlandse Zaken (Ministerie in Den Haag)

CIB                   Centraal InformatieBureau (onderdeel van NIRK)

DP                    Displaced Persons

HBS                 Hogere Burger-School

HCS                 Hollands-Chinese School

IC                     Indische Collectie (archiefdeel van NIOD)

IFTU                Inhabitants Friendly to Us (Indo-Europeanen, niet geļnterneerd in Japanse kampen)

IRK                  Internationale Rode Kruis (Genčve)

jo                      jongens

ki                      kinderen

KDP                 Kantoor Displaced Persons

KIT                  Koninklijk Instituut voor de Tropen (Amsterdam)

KITLV             Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (Leiden)

KNIL                Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

KPM                Koninklijke Pakketvaart-Maatschappij

LCT                  Landing Craft Tank

ma                    mannen

MULO             Meer Uitgebreid Lager Onderwijs

NA                   Nationaal Archief (Den Haag)

NEFIS              Netherlands Forces Intelligence Service

NIAS               Nederlands-Indische Artsen-School

NICA               Netherlands-Indies Civil Administration

NIOD               Nederlands Instituut voor OorlogsDocumentatie (Amsterdam)

NIRK               Nederlands-Indische Rode Kruis (Batavia)

NN                   onbekende auteur

NRK                 Nederlandse Rode Kruis (Den Haag)

ODO                Opsporingsdienst Overledenen (Departement van Justitie)

OGS                 OorlogsGravenStichting (Den Haag)

OP                    Overzeese Pensioenen (archiefdeel van SAIP)

PETA               Pembela Tanah Air

PGH                 Procureur-Generaal van het Hooggerechtshof (archiefdeel van NA)

PID                   Politieke Inlichtingen-Dienst

POW                Prisoners of War

PMI                  Palang Merah Indonesia (Indonesische Rode Kruis)

pppd                per persoon per dag (hoeveelheid voedsel)

RAPWI           Recovery of Allied Prisoners of War and Internees

RK                    Rode Kruis

SAIP                Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (Heerlen)

SS                     Staatsspoorwegen

TKR                 Tentara Keamanan Rakjat (leger voor bescherming van het volk)

TNI                  Tentara Nasional Indonesia (Indonesische leger)

TRI                   Tentara Republik Indonesia

vr                      vrouwen

WNI                 Warga Negara Indonesia (Indonesisch Staatsburgerschap)

WOII               Tweede Wereldoorlog

 

                                                            Index