Tangerang                     LOG                        West-Java

                                     

                                                                                                                                                                                                1-1-2011

 

Naamlijst (april 1944, alfabetisch)

 

De originele naamlijst van het LOG Tangerang-kamp ligt in het Nationaal Archief in Den Haag in het archief van de “Algemene Secretarie van de Nederlands-Indische Regeering” (toegangsnummer 2.10.14, inventarisnummer 5254) Deze lijst bevat de namen van alle aanwezige personen met rangnummer, achternaam, voorletters, geslacht, leeftijd en handtekening, totaal 1555 personen. Deze lijst is in april 1944 opgemaakt en is niet alfabetisch gerang­schikt.

 

In dit register is iedere familie (veelal vrouw-alleen of moeder-plus-kinderen) op één regel samengevat met een ver­wijzing naar het paginanummer en het rangnummer, en de leeftijd van alle familieleden, totaal 807 regels.

 

In de laatste kolom onder KNR is het kampnummer gegeven dat uit de naamlijst van Tjideng augstus 1945 is afge­le­zen van diegenen, die eerst in LOG Tangerang zaten en vervolgens in Tjideng. Er is geen directe relatie met het NR-getal gevonden, zodat de andere KNR-getallen niet konden worden ingevuld (zoals bij het Kramat-kamp).

 

Met dit register kan worden nagegaan

--- of een bepaalde familie in april 1944 in LOG Tangerang aanwezig was,

--- op welk blad van de originele naamlijsten de naam van de betrokkene is vermeld.

 

N.B. De leesbaarheid van de originele naamlijsten was soms niet optimaal; hierdoor is het mogelijk dat enkele namen, voorletters of leeftijden niet geheel correct zijn vermeld. Verder viel op, dat bij goed leesbare hand­teke­ningen de getypte naam niet altijd overeenkomt met de handtekening: in deze gevallen is de spelling van de hand­tekening overgenomen.

 

 

NAAM

PG

NR

F/M

LEEFTIJD

KNR

Aalders

12

668

F

36, 10

 

Abalain-Falkenburg, C.

22

1191

F

33, 12, 10, 6

 

Abraham, F.

28

1554

M

0

 

Abraham, S.

27

1468

F

27

 

Abraham-Abraham, D.

28

1509

F

35,18,14,12,9,8,7,6,5,4,3,0

 

Abraham-Bagasch, H.

28

1536

F

72

 

Adam, A.E.A.

20

1111

F

70

 

Aitkenhead, J.

19

1036

F

52

8455

Albert, M.

22

1233

F

31

 

Albert-Blum, R.

25

1352

F

58, 34

 

Allen, H.T.

19

1023

F

40, 13

 

Amiot, P.

12

706

M

68, 25, 2

 

Andrews, A.S.

19

1044

F

62

8459

Angyal, E.

25

1371

F

20

 

Anschütz, J.

9

542

M

61

 

Anschütz, M.

9

543

F

45, 23, 23

 

Ansing

4

216

F

40, 12, 8

 

Anthonisz, M.A.

20

1067

F

37, 7, 6

 

Appel

9

494

F

40, 15, 5

 

Arden-Osborne, D.E.

19

1030

F

39, 8

 

Arend, D.

20

1065

F

42, 1

 

Aronstein-Dale, H.

14

767

F

34, 4, 2

 

Arsa-Scholten, M.E.

5

296

F

50, 21, 19

7526

Aslan-Kahan, R.

26

1435

F

32

 

Assum, A. van

12

725

F

62

 

Atkins, J.

18

946

F

41, 2

 

Augustijn,

7

404

F

51, 21

 

Baans

12

670

F

44, 21, 14, 11

7533

Bach Kolling, C.

13

728

F

37, 14, 13, 8

 

Backer-Sasse, M. ?

9

504

F

36, 15, ?

 

Baharie, R.S.

20

1109

F

33

 

Baher, H.E.

19

1042

F

19

 

Baher-Simon, M.

18

990

F

55, 24

 

Baker-Hillen, J.

18

940

F

29, 5, 3, 1

8476

Bakker-MacNab, A.

19

1051

F

27 ?

 

Bakkum, H.

5

253

F

37, 13

 

Ballace, H.

24

1320

F

75

 

Ban, W. van der

8

440

F

25

 

Banck, Zr H.M.

5

277

F

43

 

Band-Struving, S.W.

1

11

F

39, 23, 13

 

Bar, K.

28

1550

F

21

 

Barber-Abraham, H.

24

1303

F

53

 

Barker, C.W.

18

954

F

53

8483

Barkmeyer, M.

8

473

F

40, 7

 

Bartholomeusz, F.C.

15

833

F

28

 

Bates, C.

21

1128

F

45, 23, 21

 

Bayet-Chislaine, M.L.E.

24

1311

F

34

 

Bechmann, R.N.

22

1182

F

21

 

Beek-de Pruis, J.W. van

23

1266

F

38, 10

 

Bell, Winifred Mary

14

759

F

42

8492

Bender, L.H.

11

646

M

70, 35

7555

Benson, E.J.

19

1005

F

22

 

Benzie, G.M.E.

15

831

F

30, 3

 

Berends, M.C.

7

400

F

47

 

Berg, A.A.

6

323

F

39, 14, 12, 6

 

Berg, van der

11

608

M

65

 

Berg-Brenan, M.J. van den

24

1330

F

33, 4, 3

 

Berg-de Jong, M. van den

25

1358

F

55

 

Bergh, K. van den

4

214

F

43

 

Berg-Sommerville, E.C. van den

14

784

F

69

 

Bering-Broekhuijzen, B.E.

23

1273

F

46, 20

 

Berkhoff, J.

4

231

F

39, 7

 

Bertus-Schaalje, W.O.E.

20

1079

F

37, 12

 

Beukenkamp-van den Berg, B.

26

1406

F

32, 11, 9

 

Bexterman

12

717

F

48, 18

 

Bierlee-Weissglas, L.

25

1345

F

25, 2

 

Biet-Assau, E.

25

1372

F

50, 23

 

Bier-ter Brugge, W. van der

6

305

F

45, 16, 12

7573

Biet-Springer, A.

25

1365

F

54

 

Bijl, G.

1

19

F

32, 5, 2

 

Bijlard

7

365

F

35

 

Bijvoet, J.M.

4

215

F

43

 

Birnie-Birnie, L.

17

896

F

34, 11, 9, 7

8504

Blazer-de Leeuw, R.

22

1223

F

56

 

Bleekveld-Oker, E.

22

1222

F

66

 

Bloch-Mahalup, G.

25

1366

F

38, 12

 

Blom, N.

7

368

F

37, 10

 

Boerlage

9

523

F

32

 

Boersma

6

355

F

40

 

Boesnach-Blom, G.

22

1185

F

40, 18

 

Boetzelaar, N. van

4

194

F

35, 11, 9, 6, 6

 

Boldy-Soekirs, S.

23

1270

F

59

 

Bom

5

263

F

64

 

Bom, I.

6

339

F

35

 

Bonosia, Zr

10

579

F

39

 

Boogaard, S. van de

5

281

F

25, 1

 

Bos, H.

3

161

F

24, 2

 

Bosch-Michels, J.

11

650

F

41, 11

 

Bosch-Seibert, H.W.

14

781

F

54

 

Bosman, T.M.N.

8

472

F

40

 

Bot

11

642

M

82

 

Bottelier, J.

10

588

F

29, 4, 1

 

Bouchard, E.

19

1006

F

37

8514

Bourgeois, A.

9

536

F

38

 

Brakel, A.J.

8

429

F

35, 14, 13, 4

 

Brakel, van

13

733

F

70

 

Brand, T.

7

401

F

41, 16, 11

 

Brandt-Groenenberg, M.M.S.

2

98

F

47, 20

 

Brants-Folkersma, I.A.

6

319

F

35, 9, 5, 2

 

Braun-Kanne, T.

22

1237

F

50, 17

 

Bree, de

4

223

M

66

 

Breen

9

508

F

28

 

Bridgwood-de Vries, D.M.

19

1056

F

40, 1

8517

Brissac Bernard, Raymon de

16

877

F

17, 16, 10

 

Brissac, C.L. de

15

866

F

40

8520

Broekhuijzen, A.L.

23

1275

F

33

 

Broere, H.

12

681

F

46, 18

 

Brouwer, M.M.

19

1052

F

40

 

Brown-Stewart, G.L.

19

1018

F

28, 6, 6

8526

Bruins-Qucheichdu, M.V.

21

1160

F

44

8529

Brunsting, A.M.

11

666

F

33, 4

7627

Bruyn, M. de

6

330

F

41, 20, 11, 9

 

Bryan

7

393

F

32, 2

 

Buijs, J.

5

283

F

52

 

Buitenhuis-Rekker, A.L.

5

293

F

42, 18, 15

 

Burgemeestre, M.A.C.

10

557

F

40

 

Burger-Catsman, A.

25

1391

F

27

 

Bus, A.

10

584

F

54, 10, 7, 0

 

Buskens, J.

3

160

F

32

 

Buwalda, A.

13

735

F

38

 

Buys-Begeer

3

115

F

48

 

Byrnes, J.M.

17

911

F

45, 6, 4

8530

Caly, E.M.

18

985

F

63

8533

Cameron-Remmert, J.F.

17

889

F

40, 11, 10, 6, 4, 3, 1

 

Capper, M.

15

821

F

67, 40

 

Carnegie, C.

18

951

F

31

 

Carpenter, E.

20

1117

F

51

8544

Claessen, L.E. ??

11

653

F

41

7655

Coert

11

628

F

46, 25

 

Coeverden-Esih, A.F. van

21

1179

F

36

 

Coeverden-Hoffmann, F. van

22

1210

F

51

 

Coevorden, R. van

22

1218

F

43, 18, 17

 

Cohen, E.P.

21

1169

F

34

 

Cohen, L.

22

1183

F

21

 

Cohen, W.

22

1184

F

20

 

Cohen-Dustie, R.

21

1125

F

58, 30

 

Cohen-Lawrenz, M.

26

1401

F

36, 7, 2

 

Cohen-Sandor, F.

23

1299

F

43, 13

 

Comanne-Gomes

23

1279

F

28, 10

 

Corré, J.J.

11

660

F

47

7662

Corthals-Groenenberg, H.C.

2

93

F

39, 17, 12, 10, 7

 

Cos

13

742

M

65

 

Cosijn, B.

5

272

F

40, 15, 13, 9, 7

 

Cowtan, J.M.

20

1115

F

45

8559

Cox, M.

6

347

F

36, 7, 7, 4

 

Creighton

12

687

F

36

 

Cresson, M.

19

1007

F

39

 

Crucq, E.

11

617

F

30, 4, 1

 

Cullen, S.

18

975

F

55

8561

Damen, T.

1

45

F

35

 

Damme, F. van

7

410

F

47, 23

 

Damstra

11

656

M

63

 

Damstra, M.

11

655

F

60

 

David-Aaron, M.

28

1543

F

34, 14, 8, 5, 3

 

Davis, I.

23

1285

F

44

8562

Dermer, J.L.

11

630

F

38, 7, 6, 4

 

Deutman, Dr

4

192

M

69

 

Dicks-Green, E.M.

14

744

F

45, 4

8564

Diehl, A.A.

3

130

F

49, 11

 

Digbey, E.D.

20

1118

F

58

8565

Dijk, A.C. van

9

540

F

34

 

Dijkstra, T.

9

515

F

41, 14, 12, 8, 1

7724

Dikker-Bleekveld, R.

22

1221

F

37

 

Dommering, A.E.

3

155

F

41, 14, 14, 8

 

Donkers, J.M.J.

5

247

F

43, 13, 10, 9, 0

 

Dool, I. van der

17

916

F

21

 

Doorn-van de Hamer, C. van

1

28

F

25, 3

 

Dorius-Fripp, F.

18

965

F

29, 2

8569

Dorpel-Lynes, L.E. van de

21

1152

F

38 ?

 

Dougall, H.W.

14

802

F

32

 

Douwes Dekker, E.L.

3

141

F

35, 12, 8

 

Drenth, P.

11

615

M

63

 

Drost, A.

5

264

F

40, 12

 

Drukker-Leunis, J.

25

1381

F

45, 15

 

Drummond-Forbes, J.H.

14

754

F

28, 3 (kind doorgestreept)

 

Druyff, J.M.

7

374

F

48

 

Duell, B.

23

1283

F

63

 

Duell-Mentel Grosnut, Gisela

22

1181

F

40

 

Duveen-Kleinman, C.

22

1208

F

56

 

Duvekot, A.

12

675

F

43

 

Ebeling, G.

7

382

F

42

 

Eck, J. van

10

583

M

65

 

Ee, M. van

7

367

F

32

 

Eeghen, G.M. van

2

74

F

44

 

Eeten, H. van

8

454

F

40, 16, 13

 

Egeter

12

697

F

49, 22, 20

 

Egeter

12

698

M

48

 

Eijk, C. van

9

493

M

69

 

Elias, J.

28

1538

F

13, 12, 9, 8

 

Elias, M.

28

1548

M

5

 

Elias-Israil, M.

27

1491

F

38, 19, 17, 12, 8, 6, 2, 1

 

Elias-Malingkes, E.

21

1121

F

58, 21

 

Elk, C. van

7

406

F

45, 20, 16, 14

 

Embden-Eysman, E. van

23

1289

F

41

 

Ent-Kuiper, B. van der

22

1212

F

49, 22

 

Enzink, M.

9

509

F

3, 1 (zie Mw Breen)

 

Eschauzier, J.

5

285

F

47

 

Esselman, L.M.

8

450

F

40, 21, 19, 3

 

Evers-Kloesmeyer, J.

17

934

F

43, 20, 16

 

Ezekiel, R.

21

1140

F

45

 

Ezekiel-Elias, S.

28

1521

F

41

 

Ezekiel-Manaseh, M.R.

27

1459

F

35, 12

 

Fackeldey, M.

9

501

F

32, 6, 4

7768

Fens-Hermar, M.

23

1257

F

30, 0 ?

 

Fenton-Hofland, E.

14

803

F

49

 

Ferdinands, E.

20

1105

F

67, 20

8590

Ferwerda, L.

4

199

F

49, 15

 

Ferwerda, M.

5

239

F

21, 1

 

Fèvre, A. le

7

376

F

43

 

Fidelis, D.

21

1136

F

27

 

Fidelis, H.

20

1101

F

59, 6

 

Flipsen, Th.M.

8

448

F

?, ?

 

Flood, E.

24

1327

F

58

 

Floss, M.

20

1116

F

32

 

Fock-Lely, J.

3

163

F

29, 6, 4, 2

 

Fopma, G.

13

739

F

49

 

Forstman, Maria J.

14

761

F

38, 3, 2

8597

Francois, V.

20

1062

F

44, 10, 9

 

Fränkel-Porded, E.M.

22

1189

F

49, 19

 

Frankfort-Groenstadt, G.

22

1230

F

63

 

Fremerie, A.J.

11

638

F

39

 

Frijters, N.

3

137

F

42, 14, 9, 4

 

Fripp, R.

18

967

F

21

 

Fripp-Effraums, C.E.

18

964

F

47

8606

Fuhrman, R.

25

1355

M

11

 

Fuhrmann-Elias, M.

25

1354

F

21

 

Fuhrmann-Meth, R.

25

1374

F

35

 

Fuiter-de Man, J.

1

37

F

33, 6, 2

 

Fuld-Salomonson, F.

22

1227

F

23

 

Gam, J.A. van

2

71

F

38, 15, 10

 

Gebharde, Zr

10

575

F

40

 

Geerling-Lansdorp, Leonie

16

881

F

42, 10, 7

8609

Gelder, S. van

19

1039

F

49

 

Gelderen, M.A.M. van

24

1312

F

7, 5

 

Gelderen-Scauve, Ph.

26

1394

F

39, 11

 

Gelsthorp-vDedem vDriesberg, C.J.A.

14

779

F

41, 2

8615

Geus, C. de

7

370

F

42, 18, 15

 

Gogh, J. van

20

1103

F

43

 

Göhnlach, P.N.

18

973

M

18

 

Göhnlach-Middleton, A.

18

971

F

34, 3

 

Goldsman-de Haas, S.

25

1350

F

43

 

Göllner, A.J. ??

2

85

F

46

7805

Gonggrijp-van Vloten, J.L.

2

110

F

51

 

Goodenough, Robert

14

787

M

11, 7, 6, 5, 3

 

Goodenough, Rohani

14

800

M

0

 

Goodliff, A.V.H.

14

804

F

30, 21, 3

 

Gool, P. van

8

441

F

29

 

Goudriaan

11

664

F

30, 1

 

Graaf-van Lennep, C.H. de

2

66

F

33, 9, 6, 5, 4

 

Grant, J.V.

20

1114

F

24

8631

Grant, S.J.

17

928

F

51

8632

Grashuis, L.A.

12

727

F

73

 

Grave, Zr de

13

741

F

31

 

Greig Smith, I.

19

1043

F

41

 

Groen, J.

9

513

F

54, 19

 

Groenemeijer

7

417

F

19

 

Groenemeijer, A.

7

416

F

20

 

Groenemeijer, J.

7

415

F

27

 

Groot, G. de

4

187

F

35, 12

 

Groot, J.A. de

1

54

F

?, ?

 

Grootjans

9

527

F

32, 14, 10, 6, 5, 3

 

Grosse-Franken, Joh.

15

858

F

57

 

Grossman, K.

26

1436

F

45

 

Grosz-Marton, B.

24

1307

F

37, 5

 

Groven, S.

11

634

F

46

 

Grummer

6

358

F

32, 4

 

Gueinsius

9

489

M

73

 

Guicherit

11

610

M

66

 

Guldenaar

13

732

F

57

 

Haagen, H.T. van

5

301

F

50

7833

Haas, de

12

676

F

37

 

Hadkinson, Dorothy

14

799

F

51

 

Haga, C. van

4

178

F

36, 11, 9, 7, 1

 

Hagenaar, G.

8

423

F

40, 15, 13

 

Halliley, E.

18

957

F

39

 

Hamburger, G.

23

1298

F

54

 

Hamer-Ekering, M. van de

1

27

F

52

 

Hansen-Walborg, E.

19

1054

F

40

 

Hargraves, Marquerita H.

14

747

F

31

 

Harris-Burer, W.

14

782

F

40, 2

 

Hartgrink, A.

4

208

F

20

7882

Hartley-Ilgen, L.E.

14

792

F

31, 6. 4, 2

 

Hecht, B.

26

1434

F

51

 

Hees, A.A. van

8

426

F

41, 22, 14

 

Heilmann, A.M.E.

20

1107

F

61

 

Heine, L.

25

1356

F

30

 

Hekking, G.

6

327

F

32, 9, 7

 

Helle, M.

12

723

F

52, 14

 

Henderson, E.M.

15

834

F

0, 0

 

Henderson-Capper, N.

15

823

F

42, 18, 16, 11, 8

 

Hendriks

12

691

F

27

 

Herk, R.M.A.A. van

5

266

F

36

 

Hertog, den

6

361

M

65

 

Herwerden, van

5

260

F

43

 

Heyboer

12

719

F

14

 

Heymans, M.P.

7

366

F

24

 

Hijmans-Menco, M.

23

1297

F

60

 

Hildebrandt, G.M.

19

1038

F

29

8657

Hilgers-Ridder, M.

21

1166

F

53, 23

 

Hille, P.J.

13

743

F

40

 

Hillen, I.N.

21

1172

F

41, 6 ?

 

Hilleveld, P.

17

885

F

4

8662

Hmelnitsky-Davis, A.L.

23

1254

F

42, 17, 14

8663

Hoek-Sassoon, L. van

26

1415

F

39

 

Hollander, J. den

11

643

F

29, 12

 

Hollander, Netty den

11

645

F

20

 

Holloway, Astiah

15

848

F

48, 24, 20, 19, 16, 10, 8

 

Holtius, C.

7

395

F

48

 

Hon, J.L. de

3

150

F

44, 17, 15

7872

Hoogendam-Engel, Th.

3

170

F

43

 

Hoogerzijl, M.G.

6

352

F

39, 17, 15

 

Hooy, E.

12

726

F

86

 

Hordijk, A.

8

481

F

36, 9, 7

 

Hordijk, C.

8

475

F

33

 

Hos, G.A.

4

207

F

46

7881

Hout-Schrijns, L. van

1

30

F

38, 10, 7, 6, 4, 3, 1

 

Howard, Joan

15

865

F

11

8673

Howes-Bolte, J.M.

19

1050

F

40

 

Huster, A.

23

1291

F

21

 

Huysmans, F.

23

1290

F

37

 

Idulpha, Zr

10

577

F

34

 

Irsel

11

607

M

67

 

Irvine, E.

20

1084

F

33, 10, 9

 

Isaac-Manaseh, S.E.

28

1499

F

58, 21

 

Isker

12

678

F

18

 

Jackson, D.

19

1025

F

36

 

Jacob-Rahamin, K.

27

1479

F

54, 20

 

Jacobson-Joel, E.

24

1325

F

39, 12

 

Jansen, A.

3

125

M

64

 

Jansen, A.M.

6

337

F

27, 4

 

Jansen-Jansen,

3

126

F

61, 21

 

Janssen,

1

51

F

19

 

Janssen,

1

52

F

10

 

Janssen, C.

1

50

F

20

 

Javolex-Korichiner, I.

25

1363

F

73

 

Jezuwalda, Zr

10

567

F

47

 

Johnson-Nuttall, A.

18

960

F

39

8684

Johnson-van Beek, E.H.J.

17

904

F

46, 17

8685

Jonckeers, de

3

171

M

64

 

Jong, J.M. de

8

476

F

54, 32

 

Jonge, C. de

5

261

F

46, 9

 

Jongelie, C.C.T.

8

479

F

39, 16

 

Jongh-Logan, J. de

24

1329

F

69

 

Jong-Koopmans, H.J. de

1

46

F

47, 22, 19

 

Jong-van den Bosch, L. de

24

1315

F

23

 

Joseph-Ezekiel, T.

28

1535

F

51

 

Joseph-van Wijk, H.

20

1093

F

26, 7, 5

 

Joshua-Sassoon, R.

27

1486

F

27, 6, 5, 3, 2

 

Jozua, Zr

10

578

F

58

 

Judah-Aslan, M.

28

1532

F

42, 19, 18

 

Judah-Mussry, L.

27

1448

F

22, 0

 

Kagenaar, J.

6

346

F

39

 

Kaiser-Weisz, I.

23

1243

F

39

 

Kalmhout, van

4

219

F

45

 

Kamerling, Z.H.

2

80

F

37

 

Kanitz-Egter van Wissekerke, E.R.

23

1286

F

29, 9, 1

 

Kannegieter, R.

26

1396

F

35

 

Karreman, C.H.

13

740

F

58

 

Kats-van der Laan, M.

24

1301

F

29, 2

 

Kattan-Solomon, F.

27

1446

F

45, 8

 

Keller-Rosen, A.G.

23

1262

F

32, 5

 

Kelly-Reuben, D.

28

1522

F

40,17,13,11,10,9,6,5,4,3

 

Kennard, Winifred

15

859

F

24

 

Ketting Olivier-Huisman, R.

22

1205

F

36, 19

 

Khazam-Ezra, R.M.

24

1316

F

37, 12, 11, 7

 

Kimmel, C.

11

659

F

47

 

Klein, I.

23

1251

F

37

 

Kleinman, A.

22

1207

F

50

 

Klesmer-Tauster, A.

23

1259

F

36, 10

 

Klinkhamer, J.M.

6

345

F

71

 

Knapp-van der Laan, W.

18

952

F

26, 7

 

Knight-Priebee, A.

17

929

F

31, 4

8713

Kobus-den Dulk, G.

6

336

F

34

7943

Komlos-Roth, I.

23

1245

F

29, 6, 5

 

Kooij, R.

4

193

F

62

 

Kool, A.

7

421

F

36, 12

7947

Kooyman, A.

4

185

F

51, 15

 

Korndörffer, A.J.

10

591

F

44, 19, 15