Bandoeng                       Tjihapit                     West-Java

                                              

                                                                                                                                                                                 2-9-2011

Andere benaming

Bunsho II Kamp 2 (Japanse administratie)

English

 

Ligging

Dit kamp bestond uit huizen in een woonwijk in het noord-oostelijk stadsdeel van Bandoeng, begrensd door de Houtmanstraat, Groote Postweg, Magazijnstraat, Nassaulaan, Riouwstraat, Tjihapitweg en Tjiliwoeng­straat.

 

Kampcommandant

Indonesische Politie; luitenant Suzuki (van 04.44 tot 11.44), luitenant Takahashi  Ryoichi(vanaf 11.44)

Muri (1943)

 

Kampleiding

Mw W.N.Diepeveen-Lindner, Mw A.W.Droog-Hartgerink; Hr Lagro (voor de jongens)

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 xx.11.42 (1)

Omgeving

 

7000

7000

vr,ki

 05.01.43

 

Band: Bangka

52

 

jo

 13.03.43

 

Band: Bangka

2

 

jo

 22.03.43

 

Band: Bangka

24

 

jo

 26.04.43

 

Band: LOG

32

 

jo

 xx.04.43 (2)

Omgeving

 

2500

 

vr,ki

 12.08.43 (3)

Band: Bloemenkamp

 

1600

 

vr,ki,om

 28.08.43

Bandoeng-stad

 

25

 

vp

 19.10.43

 

Tjim: Baros 5

40

 

jo

 31.03.44

Band: PID

 

32

 

vr

 19.04.44

Djokjakarta

 

19

 

vr,ki

 26.04.44

Srbj: Darmo-wijk

 

29

 

vr (4)

 xx.04.44

??

 

11

 

ma (5)

 25.04.44

Band: 15e Bataljon

 

40

 

ma

 08.05.44

Madioen

 

14

 

vr

 21.05.44

 

Band: Ziekenhuis

116

 

zv,zk

 03.06.44

Band: Bloemenkamp

 

900

 

vr,ki,om (6)

 06.06.44

Band: Bloemenkamp

 

660

 

vr,ki

 07.06.44

?

 

37

 

vr

 18.07.44

 

Band: 15e Bataljon

86

 

jo

 20.07.44

 

Tjim: Baros 6

211

 

jo

 09.10.44 (7)

 

Band: Tjiboenoet

30

 

vr,ki

 21.10.44

Band: Kareës

 

4

 

vr,ki

 01.11.44

Band: Tjiboenoet

 

15

 

vr,ki

 02.11.44

Band: Bloemenkamp

 

1254

13.500

vr,ki

 05.11.44 (8)

 

Bat: Struiswijk

1301

 

vr,ki

 13.11.44

 

Solo: Ziekenzorg

700

 

vr,ki

 14.11.44

 

Moentilan

700

 

vr,ki

 15.11.44

 

Amb: Ambarawa 6

600

 

vr,ki

 18.11.44

 

Amb: Banjoeb 10

250

 

vr,ki

 18.11.44

 

Amb: Banjoeb 11

250

 

vr,ki

 20.11.44

 

Amb: Banjoeb 11

110

 

vr,ki

 20.11.44

 

Amb: Ambarawa 6

280

 

vr,ki

 20.11.44

 

Amb: Ambarawa 9

210

9000

vr,ki

 20.11.44

Band: Ziekenhuis

 

124

 

vr,ki

 21.11.44

 

Amb: Banjoeb 10

500

 

vr,ki

 21.11.44 (9)

 

Tjim: 4e en 9e Bat

192

 

om

 24.11.44

 

Bat: ADEK

850

 

vr,ki

 25.11.44

 

Bat: ADEK

780

 

vr,ki

 26.11.44

 

Bat: Kramat

198

 

vr,ki

 26.11.44

 

Bat : ADEK

600

 

vr,ki

 27.11.44

Band: Kareës

 

252

 

jo

 01.12.44

 

Bat: Kramat

600

 

vr,ki

 02.12.44

 

Bat: Tjideng

200

 

vr,ki

 02.12.44

 

Bat: Grogol

98

 

vr,ki

 03.12.44

 

Tjim: 4e en 9e Bat

12

 

zm

 04.12.44

 

Sem: Lampersari

850

 

vr,ki

 04.12.44

 

Vrijgelaten

4

 

vr

 05.12.44

 

Band: Ziekenhuis 

3

 

ma

 08.12.44

 

Band: 15e Bataljon

114

 

jo,ma

 08.12.44 (10)

 

Band: Kareës

285

 

vr,ki

 11.12.44

 

?

15

4200

jo,ma

 21.12.44

Band: Kareës

 

128

 

vr,ki

 21.12.44

Band: Ziekenhuis

 

7

 

vr

 21.01.45

Band: Bantjeui

 

76

 

vr,ki

 07.02.45

Tjilatjap

 

29

 

ma,vr,ki

 16.04.45

Band: Bantjeui

 

47

4500

vr,ki

 06.05.45 (11)

 

Band: 15e Bataljon

864

 

jo,ma,om

 10.05.45 (12)

 

Bat: Tjideng

1500

 

vr,ki

 14.05.45 (13)

 

Bat: K.Makassar

1500

 

vr,ki

 17.05.45

 

Bat: Vincentius

499

 

zv,zk

 19.05.45

 

Bat: ADEK

140

 

vr,ki

 19.05.45

 

Bat: Kramat

337

 

vr,ki

 23.08.45

 

 

 

31

vr

Afkortingen/Noten

jo=jongens, ki=kinderen, ma=mannen, om=oude mannen, vp=verplegend personeel, vr=vrouwen,

zk=zieke kinderen, zm=zieke mannen, zv=zieke vrouwen

Amb=Ambarawa, Band=Bandoeng, Bat=Batavia, Sem=Semarang

4e en 9e Bat=4e en 9e Bataljon, Banjoeb=Banjoebiroe

PID=Politieke Inlichtingen Dienst

(1) en gedurende december 1942

(2) en gedurende mei 1943 (razzia’s)

(3) tot en met 20.08.43

(4) Duitsers

(5) artsen

(6) groep afkomstig van Rama-kamp

(7) tot en met 14.10.44

(8) en op 06.11.44

(9) tot en met 23.11.44

(10) en 09.12.44

(11) en op 07.05.45

(12) tot en met 12.05.45

(13) tot en met 16.05.45

 

Sterfgevallen

tot 01.03.44 waren er 50 sterfgevallen, van 01.03.44 tot 01.08.45 waren er 203 sterfgevallen.

 

Literatuur

Baan, Adrie van der in Theo Lavaleije – In naam van de keiser, 1995, pg 243-266 (jongenskamp)

Beekhuis, H. e.a. – Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 1, 4e druk, pg 38-39

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 77 (situatie tijdens bersiap-periode)

Blaauw, J.J. - In: Hé, haal die oorlog van mijn schouders, 1991, pg 199

Boodt, Roel in Theo Lavaleije – In naam van de keiser, 1995, pg 287-326 (jongenskamp)

Bosman, Anneke – Kampdagboek (Tjihapit, Kamp Solo, Lampersari), 2002 (eigen beheer)

Burgers, Eric in Theo Lavaleije – In naam van de keiser, 1995, pg 275-284 (jongenskamp)

Chattel, C.J.H.du - Storm over Java, 1946

Cohen Stuart-Francken, M. - Van Indië tot Indonesië, vóór, in en na het kamp, 1947

Creutzberg, Dick in Theo Lavaleije – In naam van de keiser, 1995, pg 267-274 (jongenskamp)

Dijkgraaf-Lokkers, Leonora – Wat nooit slijt, 2003, pg 44-100

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, deel I, pg 118-119; deel II, pg 100

Fenton Huie, Vergeten , 1995, pg 34; The forgotten ones, 1992 (interviews)

Groen, Russen in Theo Lavaleije – In naam van de keiser, 1995, pg 359-374 (jongenskamp)

Hillen, Ernest - Kampjongen, 1994, pg 72-144

Janssen-Douwes Dekker - Grote en kleine zorgen in Tjihapit, Moesson 29, nr 3 (01.09.84), pg 16-17

Krijgsveld, W.J. - Tjihapit-Boek, Tjihapit-Reünie-Commissie, 1994

Liesker, Hans in H.A.M.Liesker – Jongens in de mannenkampen te Tjimahi, 1994, pg 289-291

Oort, B. van – Tjideng Reunion, 2008, pg 150-264

Roos, Betty - Kan-niet is dood: kinderjaren in een jappenkamp, 1989

Springer, F. - Tabee, New York, 1978, 1989

Tieleman, Hans en Rob - Het rattevel, 1994, pg 22-39, 223-229

Vonk, Corry en Wim Kan - 100 dagen uit en thuis, 1946

 

Interviews

Zrs Ursulinen, Katholiek Documentatie-Centrum, Nijmegen, nr 75.372 en 75.587

 

Foto’s/Tekeningen

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 258 (foto enige woonhuizen, 2007)

Claassen, Rob en Joke van Grootheest - Getekend, 1995, pg 79-80

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 118; Deel II, 2002, pg 100

Krijgsveld, W.J. - Tjihapit-Boek, Tjihapit-Reünie-Commissie, 1994

 

Naamlijsten

Beekhuis, H. – Alfabetisch regsiter op naamlijst IC 038.309

NN - NIOD, IC 038.309 (3879 personen, vermoedelijke datum: april 1945)

NN - NIOD, IC 041.351 (overledenen)

 

Plattegronden

Beekhuis, H. e.a. – Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 1, 4e druk, pg 36

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 116

Krijgsveld, W.J. - Tjihapit-Boek, Tjihapit-Reünie-Commissie, 1994, pg 142

 

 

Naamlijst begin 1945 (alfabetisch in 4 delen)

A-F

G-L

M-R

S-Z

 

Naamlijst oevrledenen

april 1944 – mei 1945

op overlijdensdatum

alfabetisch op naam

 

 

Plattegrond Tjihapit

 

 

Index           Kampen op Java