Batavia                        Tjideng                   West-Java

                                                 

                                                 

Andere benaming

Bunsho I Kamp 1 (Japanse administratie)

 

Ligging

Dit kamp bestond uit huizen in een woonwijk ten westen van het centrum van Batavia, tussen de Tjidengweg en de spoorlijn, op de stadskaart ter hoogte van het Koningsplein.

 

Kampcommandanten

Kondo (tot 01.04.44), Sonei (van 01.04.44 tot 23.06.45), Sakai (vanaf 23.06.45)

 

Kampleiding

Mw M.E.Willlinge-Sligter (van december 1942 tot april 1944)

Mw J.M.Abarbanel (van april 1944 tot juni 1945)

Mw A.M.Roorda van Eysinga (van juni tot oktober 1945)

 

Transporten (volgens Kampatlas)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 xx.08.42 (1)

Omgeving

 

2604

 

vr,ki

 04.07.43

 

Batavia: Grogol

800

 

vr,ki

 17.08.43 (2)

Batavia: Kramat

 

3500

 

vr,ki

 16.11.43

 

Batavia: Struiswijk

20

 

jo

 01.04.44

 

 

 

5286

vr,ki

 02.04.44

Tangerang: LOG

 

2

 

vr,ki

 20.04.44

Omgeving

 

40

 

vr,ki

 20.05.44

 

Tangerang: LOG

17

 

vr,ki

 14.06.44

Tangerang: LOG

 

350

 

vr,ki (3)

 29.08.44

 

Batavia: Grogol

265

 

jo,om

 29.08.44

Batavia: Grogol

 

740

 

vr,ki

 08.09.44

 

Tangerang: LOG

100

 

jo,vr,ki

 11.09.44

 

Batavia: Kramat

105

 

no

 15.09.44

Batavia: Kramat

 

240

 

vr,ki

 18.09.44

Batavia: Kramat

 

200

 

zk,zv

 12.10.44

Buitenzorg: Kedoengbadak

 

562

 

vr,ki

 01.12.44

Bandoeng: Kareës

 

900

 

vr,ki

 03.12.44

Bandoeng: Tjihapit

 

200

 

vr,ki

 13.12.44

Batavia: Struiswijk

 

44

 

zk,zv

 13.12.44

Batavia: ADEK

 

99

 

zk,zv

 28.12.44

 

Batavia: Grogol

20

 

vr,ki

 28.12.44

 

Tangerang: LOG

214

 

jo, vr,ki

 30.12.44

 

Batavia: Grogol

100

 

zk,zv

 12.01.45

 

Batavia: K.Makassar

106

 

vr,ki

 26.01.45

 

Batavia: K.Makassar

485

 

vr,ki

 22.02.45

 

Tjimahi: Baros 6

100

 

jo

 04.03.45

 

Batavia: Vincentius

120

 

vp,zk,zv

 16.03.45

Buitenzorg: KP en Kbadak

 

581

 

vr,ki

 17.03.45

 

Batavia: K.Makassar

50

 

vr (4)

 18.04.45

 

Batavia: Grogol

1030

 

vr,ki

 11.05.45

Bandoeng: Tjihapit

 

748

 

vr,ki

 12.05.45

Bandoeng: Tjihapit

 

730

 

vr,ki

 18.06.45

 

Semarang: Halmaheira

135

 

zk,zv

 09.07.45

 

Batavia: Vincentius

?

 

zk,zv

 09.07.45

Batavia: Vincentius

 

?

 

zk,zv

 23.08.45

 

 

 

10.300

vr,ki


 

Afkortingen/Noten            

jo=jongens, ki=kinderen, no=nonnen, om=oude mannen, vr=vrouwen, zk=zieke kinderen, zv=zieke vrouwen

KP=Kota Paris, Kbadak=Kedoengbadak

(1) tot en met december 1942

(2) tot en met 31.08.43

(3) van Britse, Amerikaanse en Australische afkomst

(4) gestraften

 

Sterfgevallen (inclusief Vincentius)

In de periode van tot 01.03.44 waren er 28 sterfgevallen, in de periode van 01.03.44 tot 01.08.45 waren er 406 sterfgevallen en in de periode van 01.08.45 tot 15.10.45 waren er 106 sterfgevallen

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. - Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 1, 4e druk, 1999, pg 18-19

Brouwers, Jeroen - Bezonken rood, 1981

Chagoll, Lydia - Zes jaren en zes maanden, 1981 (= Buigen in jappenkampen, 1986)

Dulm, J. van e.a. - Kampatlas, Deel I, pg 90; Deel II, pg 74

Fenton Huie, Shirley - Vergeten, 1995 (interviews), pg 43 (ook in Engelse uitgave)

Ferguson, Margaretha - Mammie ik ga dood, 1976

Graaff, Nell de - We survived: a mother's story ..., 1989, pg 54

Herman, Ronny - In the shadow of the sun, 1992

Hobma-Glastra, T.Y. - Bandjir, een Indische kroniek 1935-1950, 1988

Hollander, Vivian den - Alleen Beer mocht mee, 1992, 1995, 2004, pg 71 e.v.

Jackson, Daphne - Nachtmerrie op Java, 1989, pg 99-104 (ook in Engelse uitgave)

Jager, Hugo de - Wij zijn er nog, 2002

Keesing, Elisabeth - Op de muur, 1981

Kemperman, Jeroen - De Japanse bezetting in dagboeken: Tjideng, 2002

Lanzing, Fred - Geen school, geen schoenen, geen ouders, Maatstaf 28(1980)56-70

Oldenziel, J.C. – Dagboek, NIOD IC-dagboek 60 (Tjihapit, ADEK, Tjideng)

Renes-Boldingh, M.A.M. - Ik kom terug zegt Loes, 1947

Rinzema-Admiraal, Win - Dit was uw Tjideng, 1989, 1991

Sorber, Adri - Dagboek vrouwenkamp Tjideng, 1987 (11.02.45 t/m 25.08.45)

Stouw-Lengbeek, Elise G. van der - De hel van Tjideng, 1995

Tuckerman, E. en G. de Ruyter Wildt - Tjideng zwart op wit, 1977 (poëzie)

Vergroesen, A.J. - Dagboek, NIOD, pg 4-11

Wilton van Reede, Theo en Arjan Onderdenwijngaard - Een draad van angst, 1983 (radio-interviews)

Wit, Oscar de - Met koele obsessie, 1979

 

Foto’s/Tekeningen

Claassen, Rob en Joke van Grootheest - Getekend, 1995, pg 30-32

Dulm, J. van e.a. - Kampatlas, Deel I, pg 90; Deel II, pg 75-80

Grevendamme, Ben – Vrij, pg 72, 74

Hobma-Glastra, T.Y. - Bandjir, een Indische kroniek 1935-1950, 1988, pg 83-103

Velden, D. van – De Japanse burgerkampen, 3e druk, 1979, pg 248 e.v.

 

Naamlijsten

NN - NA, AS 5254 (koptitel: ”Interneringskamp 1", 10 blokken) (situatie april 1944)

NN - NA, AS 5253 (augustus 1945, met kampnummers)

NN - SAIP, OP 474 (datum onbekend, enige straten, bewoners per huis)

Beekhuis, H. – Register op naamlijst van NA, AS 5254 (één EXCEL-bestand voor 10 blokken )

 

Plattegronden

Beekhuis, H. e.a. - Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 1, 4e druk, 1999, pg 18

Dulm, J. van e.a. - Kampatlas, Deel I, pg 90; Deel II pg 75

Hobma-Glastra, T.Y. - Bandjir, een Indische kroniek 1935-1950, 1988, pg 85

Kemperman, Jeroen - De Japanse bezetting in dagboeken: Tjideng, 2002, pg 438

Rinzema-Admiraal, Win - Dit was uw Tjideng, 1989, 1991

 

Bersiap

17.08.45 aanvoer van medicijnen

xx.08.45 ernstig zieken naar ziekenhuizen in de stad

29.08.45 bewaking van heiho’s overgenomen door Japanse soldaten buiten de poort

xx.09.45 aanval van pemoeda’s op het kamp afgeslagen

29.09.45 poort wordt opnieuw gesloten

xx.02.46  kamp wordt gesloten

 

Tjideng-register op naamlijst april 1944, NA, AS 5254: 2553 familienamen

 

 


 

Index