Noord-Sumatra (mannen)

 

                                                                                                                                      31-1-2021

 

De  internering van Nederlanders in Noord-Sumatra begon reeds in maart 1942, toen mannen en oudere jongens enerzijds en vrouwen en kinderen anderzijds werden geïnter­neerd in respectievelijk de mannen- en de vrouwenkampen in de naaste omgeving van hun woonplaats.

 

In de loop van 1942 en 1943 werden zij allen verzameld in diverse mannenkampen en diverse vrouwen­kampen. Eind 1944 – begin 1945 werden de mannen overgebracht naar het eindkamp Sirengorengo, de vrouwen naar het eindkamp Aik Pamienke, beide gelegen in de buurt van Rantau Prapat te midden van rubberbossen.  Er was nog een derde eindkamp, Padang Halaban, ook gelegen bij Rantau Prapat, waar een kleine groep Nederlandse prominente mannen en enige mannen van Engelse en Amerikaanse afkomst werden geïnterneerd.

 

Eind september 1945 begon de evacuatie van de eindkampen naar Medan; op 02-11-45 was de evacuatie voltooid.

 

 

Noord-Sumatra

 

Lawesigalagala

24-7-1943 Medan: Belawan Estate

 

 

 

Medan: Belawan Estate

Medan: Soengei Sengkol

Medan: St Jozef-school

Rantau Prapat: Aek Pamienke

 

 

 

Rantau Prapat

 

 

Padang Halaban

 

 

Sirengorengo

Sept-okt 1945

 

 

270 ma (60 Ned. Prominenten)

 

Sept-okt 1945

 

 

2000 jo,ma

 

Medan: Polonia-wijk

 

 

 

 

Index                 Kampen op Sumatra