Padang                     Missiecomplex             M-Sumatra

 

                                                                                                                                                                        15-1-2014

Andere benaming

RK-complex, RK-scholencomplex

 

Ligging

Padang lag aan de westkust, hoofdplaats van de Residentie Sumatra's Westkust.  Het Missiecomplex bestond uit kerken, kloosters en scholen; het lag in het centrum en omvat het Fraters- en Zusters-complex alsmede het MV-gebouw. De vrouwen en kinderen zaten hier geïnterneerd in de schoollokalen. Begin juni 1942 werden de interneringscomplexen omgeven door een 3 meter hoge schutting en prikkel­draad (later verhoogd tot 6 meter). Op 16.02.43 werd het Zusters-complex en het MV-gebouw ontruimd en de vrouwen en kinderen allemaal geconcentreerd op het Fraters-complex. Door het ontstane nijpende plaatsgebrek moest toen ook de Xaverius-kerk (Kathedraal van Padang) voor accomodatie worden ingeruimd. Op 25.06.42 (bij de overplaatsing van het Leger des Heils-ziekenhuis) werd het Fraterhuis ingericht als kamp­ziekenhuis.

 

Kampcommandanten

Lt Seki, lt Asmada , Kasim Oosman (Indonesisch), Bruscha (Duits-Tjechisch), Shigubayas­hi, Nakano

 

Kampbewaking

inheems politiepersoneel

 

Kampleiding       

Fr. Silvester, Fr. Liberatus, Mw H.C.A.Holle, Mw T.E.L.Hanedoes, Mw J.Nijdam-Nieveen,

Mw C.Kapteyn, Mw A.L. van der Linden-Knoop

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

1942

 

 

 

 

 

07.04.42

Omgeving

 

1283

 

vr,ki

18.05.42

Fort de Kock

 

380

 

vr,ki

18.06.42

Rengat

 

36

1700

vr,ki

21.06.42

 

Pd: Gevangenis

20

 

ma (1)

25.06.42

Pd: Leger des Heils

 

31

 

vr,ki

29.06.42

Soengeipenoeh

 

51

 

vr,ki

30.06.42

Pakanbaroe

 

40

 

vr,ki

xx.06.42 (2)

 

Pd: Weeshuis Belan.

25

 

jo

30.06.42

 

Vrijgelaten

61

 

vr,ki

xx.07.42

 

Vrijgelaten

12

 

vr,ki

20.08.42

Soengeipenoeh

 

15

 

vr,ki

03.09.42

Sawahloento (3)

 

130

 

vr,ki

06.12.42

Sawahloento: Huizen

 

125 (4)

2000

vr,ki

1943

 

 

 

 

 

16.02.43

Pd: MV-gebouw

 

250

 

vr,ki

24.06.43

Pd: Brits kamp

 

42

 

vr,ki

xx.xx.43 (5)

 

Pd: Gevangenis

30

 

jo

09.09.43

Pd: MV-gebouw

 

317

 

vr,ki (6)

xx.xx.43 (7)

 

Vrijgelaten

4

 

vr,ki

19.10.43

 

Pd: Gevangenis

2290

0 (8)

vr,ki

Afkortingen/Noten
 jo=jongens, ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

 Pd=Padang; Leger des Heils=Leger des Heils-Hospitaal, Weeshuis Belant.=Weeshhuis Belantoeng

(1) missionarissen (paters en fraters)

(2) gedurende de periode april-juni 1942

(3) na huisarrest

(4) 116 vrouwen en kinderen en 9 RK zusters

(5) gedurende de periode januari-juni 1943

(6) van Indo-Europese afkomst

(7) gedurende de peiode juni-oktober 1943

(8) totaal 42 sterfgevallen

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. - Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 3.2, pg 19-21

Beudell, Adolf Martin - Children of war, 1976

Bos, H.  van den - Vrouwenkampen Padang en Bangkinang (Suamtra’s Westkust) 1942-1945, Deel 2, 1998

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 63, Deel II, 2002, pg 56

Fr Crispinus van Loon - Dagboek , tekeningen, Archief Fraters van Tilburg (150 blz)

Fr Gonzaga - Onze fraters van Padang, Verleden en Heden 5(1946) pg 3-22, Archief Fraters van Tilburg

Fr Liberatus - Verslag, Archief Fraters van Tilburg

Fr Silvester - Dagboek, Archief Fraters van Tilburg

Holle, H.C.A. e.a. - Kampverslag van vrouwenkampen in Padang en Bangkinang (RIOD 6816), 1945

Horn, Marijke van - Zonsopgang en -ondergang in Padang en Bangkinang, Eigen beheer, 1997

Jacobse-Fontane, Mw J. – Dagboek, NIOD IC-dagboek 65

Ouden-Hille, M.H. den - Ik wou dat ik een vlinder was, 1983

Schuitemaker, Bob - Jeugd achter prikkeldraad, Eigen beheer, 1988 (foto’s pg 8)

Sijbers, Mw J. – Dagboek, NIOD IC-dagboek 171

Zr Leonarda - Dagboek, tekeningen, Archief Zusters van Tilburg

Zr Relindis - Verslag aan het Moederhuis, Archief Zusters Franciscanessen van Bennebroek, 1946 (95 pg)

 

Naamlijsten

Fr Liberatus en Fr Sylvester, Archief Fraters van Tilburg

Bos, H. van den - Vrouwenkampen Padang en Bangkinang, Deel 2, deel B (overledenen)

Bos, H. van den - Vrouwenkampen Padang en Bangkinang, Deel 2, deel C (overlevenden)

Foto’s/Tekeningen

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 62

Fotoalbums, Archief Fraters van Tilburg

 

Plattegronden

Beekhuis, H. e.a. - Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 3.2, pg 20-21

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel II, 2002, pg 57-58

 

Bijzondere gebeurtenissen

Op 09.06.43 vond een aardbeving plaats (met schade aan de gebouwen).

 

 

Naamlijst  2045 vrouwen en kinderen

 

 

Plattegrond Missiecomplex

 

 

 

Index          Kampen op Sumatra