Buitenzorg Kedoeng Halang West-Java

 

31-5-2011

Andere benaming

Beatrix-kamp, Gedoeng Halang

 

Ligging

Het kamp Kedoeng Halang lag in de Beatrixlaan in de wijk Kedoeng Halang, in een nieuwe wijk ten oosten van de Tjiliwoeng. Het kamp bestond uit kleine gezinswoningen.

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

18.04.43

Omgeving

 

25

25

kr,ma (1)

xx.07.43

 

Buitenzorg: Sempoer

25

0

kr,ma

 

 

 

 

 

 

xx.08.43

Omgeving

 

250

250

ma,vr,ki (2)

xx.xx.xx

 

Diverse kampen (3)

150

100

ma,vr,ki

23.08.45

 

 

 

93 (4)

ma,vr,ki

Afkortingen/Noten

ki=kinderen, kr=krijgsgevangenen, ma=mannen, vr=vrouwen

(1) nippon-werkers van de Plantentuin

(2) waaronder medewerkers van de Plantentuin

(3) in Batavia en Buitenzorg

(4) 7 personen overleden

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 55, 57 (situatie in bersiap-tijd)

Dulm, J. van e.a. Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 106

Scaf, Pam - Bogoriana, Moesson 27, nr 14 (01.03.83), pg 12

Schoorl, A.F. - Mensen onder druk, 1986, pg 17-20, 81-85

Schouten RAPWI-rapport, pg 66

Steenis-Kruseman, M.J. van - Verwerkt Indisch verleden, Eigen beheer, 2e druk 1990 (50 blz) (II)

Thung, P.J. Persoonlijke mededeling (brief met situatieschets)

 

Plattegrond

Beekhuis, H. e.a. Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 56 (tevens ligging van het kamp)

 

 

 

Index Kampen op Java