Semarang                Halmaheira           Midden-Java

                                                 

                                                                                                                                                                                            18-2-2011

Andere benaming

Bunsho III Kamp 2 (Japanse administratie)

English

Ligging

Dit kamp bestond uit ongeveer 100 huisjes aan de straat Halmaheira in het oosten van Semarang. Deze straat wordt vermeld op de stadskaart van Semarang in de Steden­atlas van Neder­lands-Indië.

 

Kampcommandanten

Hasegawa (van 04.44 tot 10.44), Nagata (van 10.44 tot 04.45)), Hasegawa (van 04.45 tot 08.45)

 

Kampleiding

Mw H.A.Duijts-Brouwer (Jetty), Mw J.van Meeuwen-Brouwer, Mw C.J.van Hinte-Kramer

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx.12.42

Omgeving

 

200

 

ma,vr,ki (1)

25.02.43

 

Sem: Lampersari

100

 

vr,ki

01.06.43

 

Sem: Lampersari

70

30

vr,ki

 

MANNENKAMP

 

 

 

 

03.07.43

Sem: Lampersari

 

5

 

jo

11.08.43

Omgeving

 

105

 

ma (2)

05.01.44

Sem: Lampersari

 

42

 

jo

06.01.44

Bangkong, Gedangan

 

20

 

jo,ma

21.01.44

 

Band: 15e Bataljon

200

0

jo,ma

 

VROUWENKAMP

 

 

 

 

03.02.44

Srbj: Darmowijk

 

900

 

vr,ki

28.02.44

 

Semarang (3)

8

 

vr

28.02.44

Omgeving

 

321

 

vr,ki

12.03.44

Srbj: Darmowijk

 

248

 

vr,ki

15.05.44

 

Buit: Kota Paris

16

 

vr,ki

11.06.44

Srbj: Hoogendorplaan

 

35

 

vr,ki (4)

12.09.44

Sem: Bangkong

 

153

 

vr,ki

12.09.44

 

Sem: Bangkong

150

 

jo,om

18.09.44

 

Sem: Bangkong

11

 

no

01.12.44

Sem: Bangkong

 

263

 

om

07.12.44

Bandoeng, Tjimahi (5)

 

295

 

om

04.01.45

 

Amb: Ambarawa 7

284

 

om

04.01.45

 

Sem: Bangkong

185

 

om

01.02.45

Srbj: Hoogendorplaan

 

20

 

vr,ki (4)

05.05.45 (6)

Sem: Gedangan

 

1280

 

vr,ki

12.05.45

 

Sem: Bangkong

4

 

ma (7)

02.06.45 (8)

Solo: Ziekenzorg

 

740

 

vr,ki

17.06.45

Solo: Ziekenzorg

 

65

 

jo,vr

21.06.45

Batavia (9)

 

192

3830

vr,ki

03.07.45

 

Semarang, Ambarawa (10)

154

 

vr,ki

23.07.45

 

Sem: Bangkong

50

3600 (11)

jo

23.08.45

 

 

 

3300

vr,ki

Afkortingen/Noten

jo=jongens, ki=kinderen, ma=mannen, no=nonnen, om=oude mannen, vr=vrouwen

Amb=Ambarawa, Band=Bandoeng, Buit=Buitenzorg, Sem=Semarang, Srbj=Soerabaja, Solo=Soerakarta

Bat=Bataljon

(1) werkende mannen met hun gezinnen

(2) ex-werkers

(3) t.b.v. dwangprostitutie

(4) ex-werkers uit het werkkamp Van Hoogendorplaan

(5) Bandoeng: 15e Bat, Kareës, Tjihapit; Tjimahi: 4e en 9e Bat, Baros 5, Militair Hospitaal

(6) en 06.05.45 (2 transporten)

(7) artsen

(8) t/m 04.06.45

(9) ADEK, Kampong Makassar, Struiswijk, Tjideng

(10) Semarang: Lampersari; Ambarawa: Ambarawa 6, Banjobiroe 10, Banjoebiroe 11

(11) tot 01.08.45 totaal 220 doden (waarvan 93 oude mannen); van 01.08.45 tot 15.10.45 totaal 80 doden

 

Literatuur:

Beekhuis, H. e.a. – Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 1, 4e druk, pg 50-51

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 113-114 (gebeurtenissen na 23-8-1945)

Brommer, B. et al – Semarang, Beeld van een stad, 1995 (bersiap)

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, deel I, pg 136-137; deel II, pg 109

Fenton Huie, Shirley - Vergeten (interviews), 1995, pg 111; The forgotten ones, 1992

Gomez, Paula in Wim Willems en Jaap de Moor - Het einde van Indië, 1995, pg 37-50

Hakkert, Ann - 'n Glimlach van Tenno Heika, 1970

Herman, Ronny - In the shadow of the sun, 1992 (dagboek)

Keizer-Heuzeveldt, H.E. - En de lach keerde terug, 1982, pg 43

Thomson, Eliza - Setengah mati, kind in een jappenkamp, 1965; 1993, pg 58

Utrecht, Elien - Twee zijden van een waterscheiding, 1991, pg 65-76

Velden, D. van - De Japanse burgerkampen, 3e druk 1977, pg 437 (12.42 – 06.43)

Verheem, Rudy - De tuin van een ander, 1984

Volz, Augusta - Au son du gamelan, 1999, pg 91-169

Wilton van Reede, Theo en A.O. - Een draad van angst, 1983 (radio-interviews)

 

Foto’s/Tekeningen

Brommer, B. e.a. - Semarang, beeld van een stad, 1995, pg 47, 50-51, 53

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, deel I, pg 137; deel II, pg 113

 

Plattegronden

Beekhuis, H. e.a. – Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 1, 4e druk, pg 50

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, deel I, pg 136

 

Naamlijsten

Wiessner, H. – Naamlijst van overledenen, maart 1944 – september 1945 (296 personen)

 

Bersiap

23.08.45 bekendmaking capitulatie van Japan

xx.08.45 vele jongens keerden terug uit jongenskamp Bangkong

28.09.45 1e treintransport naar Soerabaja (ex-bewoners van Soerabaja)

29.09.45 2e treintransport naar Soerabaja (ex-bewoners van Soerabaja)

30.09.45 3e treintransport naar Soerabaja (ex-bewoners van Soerabaja)

01.10.45 4e treintransport naar Soerabaja (ex-bewoners van Soerabaja)

14.10.45 en volgende dagen: extremisten bedreigden het kamp; Japanse troepen zorgden voor bescherming

20.10.45 Britse troepen arriveerden in Semarang en namen de bescherming over

24.10.45 deel van Japanse troepen vertrokken naar Singapore

xx.11.45 diverse evacuaties per schip naar Singapore en Batavia

 

 

Naamlijst overledenen

maart 1944 - sept 1945

op overlijdensdatum

alfabetisch op naam

 

 

Plattegrond

Plattegrond Halmaheira

 

 

 

Index          Kampen op Java