Tjimahi                           Baros 6                     West-Java

                                              

                                                                                                                                                                        28-10-2014

Andere benaming

Jongenskamp Baros

Bunsho II Kamp 6 (Japanse administratie)

English

Ligging

Dit kamp lag in het zuidelijk stadsdeel van Tjimahi, aan weerszijden van de Barosweg; het was achtereenvolgens krijgsgevangenkamp, vrouwenkamp en jongenskamp. Het kamp bestond uit twee delen aan weerskanten van de Barosweg: aan de westzijde het “Willemstraat-gedeelte” en aan de oostzijde de “Baroskant”; via twee bewaakte poorten kon men van het ene deel in het andere komen (men moest wel een geldige reden hebben om naar de overkant te willen).

 

Kampcommandanten

Vrouwenkamp:

Jongenskamp: Sagami (7.44-12.44), Kunimoto (1.45-5.45), Shimonya (5.45-8.45)

 

Bewaking

Japanse militairen, Koreanen, heiho’s (ongeveer 50)

 

Kampleiding

Vrouwenkamp: Mw R.Minderman

Jongenskamp: Hr G.A.Schotel

 

Transporten (grotendeels volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

VROUWENKAMP

 

 

 

 

 20.12.42

Tjim: Treinkampement

 

1100

1100

vr,ki

 20.07.44

 

Band: Bloemenkamp

1085

15

vr,ki

 

JONGENSKAMP

 

 

 

 

 20.07.44

 

 

 

15

jo (1)

 20.07.44

Band: Tjihapit

 

211

 

jo,ma

 20.07.44

Band: Kareës

 

59

 

jo,ma

 21.07.44

Tjim: 4e en 9e Bat

 

30

 

ma (2)

 12.09.44

Tjim: Baros 5

 

50

 

ma

 12.09.44

Tjim: 4e en 9e Bat

 

50

 

jo,ma

 15.10.44

Tjim: Baros 5

 

850 (3)

 

jo,ma

 26.11.44

Bat: Grogol

 

400

1700

jo

 05.12.44

 

Sem: Halmaheira

200

 

jo,ma (4)

 20.12.44

 

Tjim: 4e en 9e Bat

120

 

jo,ma (5)

 20.12.44

 

Tjim: Baros 5

20

 

jo (5)

 20.12.44

Tjim: 4e en 9e Bat

 

200

 

ma

 22.02.45

Bat: Tjideng

 

100

 

jo

 22.02.45

Bat: K.Makassar

 

6

 

jo

 23.02.45

Tangerang: LOG

 

20

 

jo

 01.03.45

Batoe

 

6

 

ma

 07.04.45

 

Band: 15e Bataljon

200

 

jo,ma

 08.04.45

 

Tjim: 4e en 9e Bat

300

 

jo,ma

 08.04.45

 

Tjim: Baros 5

100

1100

jo,ma

 10.04.45 (6)

Tjim: Mil. Hospitaal

 

600

 

jo,ma (7)

 04.05.45

Tjim: 4e en 9e Bat

 

103

 

ma

 20.05.45

 

Tjim: 4e en 9e Bat

100

 

ma

 30.06.45

 

Tjim: 4e en 9e Ba

300

 

jo,ma

 19.08.45

Tjitjalengka-Spoorweg

 

300

 

jo,ma

 23.08.45

 

 

 

1700 (8)

jo,ma


Afkortingen/Noten

jo=jongens, ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

Band=Bandoeng, Bat=Batavia, Sem=Semarang, Tjim=Tjimahi

K.Makassar=Kampong Makassar, 4e en 9e Bat=4e en 9e Bataljon

(1) 15 jongens zijn achtergebleven in het voormalige vrouwenkamp

(2) kampleiding, o.a. Hr G.Schotel

(3) andere bronnen vermelden 1000

(4) 10 jongens en 190 mannen

(5) hereniging met vaders

(6) tot en met 12.04.45

(7) 150 mannen (staf) en 450 zieke jongens en mannen

(8) gemiddelde van diverse bronnen (verhouding jongens/mannen niet bekend)

 

Omstandigheden

Onderwijs            Er werd veel aan onderwijs gedaan; er konden ook examens worden afgelegd.

Kerkdiensten       Vrijwel iedere zondag werden kerkdiensten gehouden, op verschillende lokaties.

Water                   Er was niet altijd voldoende water.

Wonen                 Het kamp bestond uit officierswoningen, meestal twee-onder-één-kap; ieder huisje bestond uit

                              twee kleine en één grotere kamer, een keuken en een badkamer; er was elektriciteit en

                              waterleiding.

Verhuizingen       Er waren vrij veel interne verhuizingen; op 07.04.45 verhuisden alle bewoners van het

                              Willemstraat-gedeelte naar de Baroskant om ruimte te maken voor het transport uit het Militair

                              Hospitaal.

Ziekenboeg          Op 10.04.45 kwamen alle zieken uit het Militair Hospitaal naar het Willemstraat-gedeelte.

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 1, 4e druk, pg 46-47

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 68-69 (situatie in bersiap-periode)

Crince le Roy, Paul in H.A.M.Liesker - Jongens in de mannenkampen te Tjimahi, 1994, pg 167-168

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 115; Deel II, 2002, pg 94

Engelenburg, Dick van - Jongenskamp Baros 6, Tjimahi 1944-1945, 1990

Heijmans-van Bruggen, Mariska – De Japanse bezetting in dagboeken, Jongenskamp Baros 6, 2003, pg 285-291

Jong, L. de - Het Koninkrijk der Nederlanden in WOII, deel 11B, 1985, pg 349

Lanzing, Fred – Voor Fredje is het kamp een paradijs, 2007, pg 61-74

Lavaleije, T. - In naam van de keizer, 1995

Liesker, Hans  in H.A.M.Liesker - Jongens in de mannenkampen te Tjimahi, 1994, pg 340-348

Meyier, Han de - Kamperen onder de rijzende zon, Eigen beheer, 1986

Tellekamp, Dirk W.S. - Jappenkamp Baroskamp, een willekeurige familie, Eigen beheer

Tieleman, H. en R. - Het rattevel, 1994, pg 43-99 (II)

Werve, Th.P. van der in H.A.M.Liesker - Je denk, ken niet maar ken!! 1997, pg 420-427

 

Foto’s/Tekeningen

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 68 (foto van enige woningen, 1976)

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, deel I, pg 113 (luchtfoto)

Engelenburg, Dick van - Jongenskamp Baros 6, Tjimahi 1944-1945, 1990

Liesker, H.A.M. - Je denk ken niet maar ken!! 1997, pg 362 (portret Hr Schotel), 364 (hoofdstraat, foto 1976)

 

Naamlijsten

Engelenburg, Dick van - Jongenskamp Baros 6, Tjimahi 1944-1945, 1990

Engelenburg, Dick van - Jongenskamp Tjimahi  (oproep voor reünie), Moesson 31, nr 15 (15.03.87) pg 11

NN - Kamp 4+5+6 (12000 namen), SAIP, OP 475 (augustus 1945)

 

Plattegronden

Beekhuis, H. e.a. – Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 1, 4e druk, pg 46

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 69

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, deel I, pg 115

Engelenburg, Dick van - Jongenskamp Baros 6, Tjimahi 1944-1945, 1990, pg 28, 29, 37

 

 

Plattegronden Baros 6

Overzicht

Oostelijk deel (detail)

Westelijk deel (detail)

 

 

Naamlijst Jongenskamp Baros 6

Naamlijst Engelenburg

Naamlijst Heijmans

 

 

Naamlijst: zie op pagina 4e en 9e Bataljon

 

 

Index          4e en 9e Bataljon            Kampen op Java