Bangkinang          Bangkinang (vr)           M-Sumatra

 

30-12-2007

 

Ligging

De plaats Bangkinang lag noord-noord-oost van Padang (op een afstand van onge­veer 250 km) aan de weg naar Pakan Baroe in de binnenlan­den op ongeveer 65 km ten westen van Pakan Baroe (Midden-Sumatra). Er waren twee kampen, een mannen- en een vrouwen­kamp, op ongeveer 2 km van het dorp Bangkinang en ongeveer 2 km van elkaar verwijderd; een kerkhof (de Koeboeran) lag halver­wege beide kampen. De kampen lagen temidden van rubberbossen.

 

Het vrouwenkamp was ondergebracht in 5 barakken van bamboe en atap, die speciaal voor deze internering werden gebouwd; het kamp was omheind met een houten schutting en prikkeldraad.

 

Kampcommandanten

Lt Madzudawa, lt Hashimoto

 

Kampleiding

Mw H.C.A.Holle, Mw T.E.L.Hanedoes, Mw A.Huysmans

 

Transporten (volgens Kampatlas)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

07.12.43

Pd: Gevangenis

 

470

 

vr,ki

09.12.43

Pd: Gevangenis

 

470

 

vr,ki

11.12.43

Pd: Gevangenis

 

470

 

vr,ki

12.12.43

Pd: Gevangenis

 

470

 

vr,ki

15.12.43

Pd: Gevangenis

 

465

 

vr,ki

15.12.43

Pakanbaroe, Kempetai

 

11

 

vr,ki

xx.12.43

 

Bangkinang (ma)

32

 

jo

xx.01.44 (1)

 

Bangkinang (ma)

21

 

jo

xx.04.44 (2)

 

Bangkinang (ma)

8

 

jo

xx.08.44 (3)

 

Bangkinang (ma)

35

 

jo

xx.01.45 (4)

 

Bangkinang (ma)

33

 

jo

23.08.45

 

 

 

2219 (5)

vr,ki


Afkortingen/Noten
ki=kinderen, vr=vrouwen

Pd=Padang

(1) periode januari-maart 1944

(2) periode april-juni 1944

(3) periode augustus-december 1944

(4) periode januari-augustus 1945

(5) totaal 113 sterfgevallen

 

Literatuur:

Beekhuis, H. e.a. - Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 3.2, pg 26

Beudell, Adolf Martin - Children of war, 1976

Bos, H. van den - Vrouwenkampen Padang en Bangkinang (Suamtra’s Westkust) 1942-1945, Deel 2, 1998

Clark, D.H. - Rapport RAPWI-groep (alleen over periode 10.09.45 - 11.11.45)

Dulm, J. van e.a. - Kampatlas, Deel I, pg 58-61; deel II, pg 55-56

Einthoven, Mw J.J. – Dagboek, NIOD IC-dagboek 166

Fr Silvester - Verslag, tekeningen, naamlijsten, Archief Fraters van Tilburg

Holle, H.C.A. e.a. - Kampverslag van vrouwenkampen in Padang en Bangkinang (RIOD 6816), 1945

Horn, Marijke van - Zonsopgang en -ondergang in Padang en Bangkinang, Eigen beheer 1997

Jacobse-Fontane, Mw J. – Dagboek, NIOD IC-dagboek 65

Neumann, H. en E. van Witsen - De Sumatra-spoorweg, 1985, pg 163-175

Ouden-Hille, M.H. den - Ik wou dat ik een vlinder was, 1983

Schuitemaker, Bob - Jeugd achter prikkeldraad, Eigen beheer 1988

Sijbers, Mw J. – Dagboek, NIOD IC-dagboek 171

Spijker, E.C. - Persoonlijk verslag van vrouwenkamp Bangkinang, Eigen beheer 1966

Zr Leonarda - Dagboek, tekeningen, Archief Zusters van Tilburg

Zr Relindis - Verslag aan het Moederhuis, Archief Zusters Franciscanessen van Bennebroek 1946 (95 pg)

 

Naamlijsten:

Bos, H.  van den - Vrouwenkampen Padang en Bangkinang, Deel 2, deel B (overledenen)

Bos, H.  van den - Vrouwenkampen Padang en Bangkinang, Deel 2, deel C (overlevenden)

 

Plattegronden

Beekhuis, H. E.a. - Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 3.2, pg 27

Dulm, J. van e.a. - Kampatlas, Deel I, pg 59

 

Bersiap

22.08.45 Hashimoto maakt capitualtie bekend

30.08.45 eerste evacuatie van 50 ma,vr,ki naar Padang (vnl. vr,ki van mannen binnenlands bestuur)

07.09.45 eerste droppings van voedsel en kranten; 2 Engelse militairen bezoeken kamp

08.09.45 Majoor Jacobs bezoekt kamp

10.09.45 RAPWI-groep (party "Sympathy", 3 Eng. en 4 Ned. militairen) per parachute neergelaten

16.09.45 Lady Mountbatten bezoekt kamp

27.09.45 aanvang evacuatie naar Medan (per vliegtuig via Pakan Baroe)


15.10.45 aanvang evacuatie naar Palembang (per vliegtuig via Pakan Baroe)

11.11.45 evacuatie voltooid: via Padang, vervolgens per boot naar Medan of

 

Huidige situatie, monument

Er zijn nog enige ruïnes zichtbaar, de barakken zijn verdwenen (februari 2006). Tijdens de herdenking in Den Haag van 15-8-2006 werd een film vertoond waarop te zien was, hoe vrouwen in februari 2006 de plaats van het kamp bezochten, waar zij als kind waren geïnterneerd. Bij deze gelegenheid werd daar een voorlopig monument onthuld.

 

 

Plattegrond Bangkinang vrouwen

 

 

 

Index