Ambarawa                 Ambarawa 6            Midden-Java

 

                                                                                                                                                                        2-9-2011

Andere benaming

Bunsho III Kamp 6 (Japanse administratie)

English

Ligging

Ambarawa lag ongeveer 45 km ten zuiden van Semarang. Dit kamp was ondergebracht in de barakken van een oud KNIL-kampement in Ambarawa, direct ten westen van Fort Willem I.

 

Kampcommandanten

Sakai (van 06.44 tot 11.44), Suzuki (van 11.44 tot 02.45), Yamada (van 02.45 tot 08.45)

 

Kampleiding

Mw J.H.Schulte-Eckhart (tot 27.09.43), Mw G.J.Jilderda-Visser

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

05.12.42 (1)

Ambarawa

 

184

 

vr,ki,om

25.12.42 (2)

Magelang

 

787

 

vr,ki

26.12.42

Djokjakarta

 

409

 

vr,ki,om

04.02.43

 

Sala: Djoen Eng

5

 

jo

11.06.43

Sala: Officierskamp.

 

95

 

vr,ki

01.09.43

Sem: Gedangan

 

15

 

no

27.09.43

 

Sem: Kempetai

8

 

vr

18.01.44

 

Sala: Djoen Eng

24

 

jo

29.01.44

 

Mag: Kemptai

1

 

vr

26.02.44

 

Semarang (3)

9

 

vr

14.03.44

Amb: Soemowono

 

350

 

vr,ki

10.05.44

Buitenzorg, Sem (4)

 

21

 

vr,ki

05.06.44

Sem: Karangpanas

 

500

 

vr,ki

09.08.44

Tjim: 4e en 9e Bat (5)

 

3

 

ma (6)

17.09.44

 

Amb: Ambarawa 8

160

 

jo,ma,no (7)

17.09.44

Amb : Ambarawa 8

 

130

 

vr,ki

10.11.44

 

Vrijgelaten

2

 

vr (8)

15.11.44

 

Sem: Bangkong

4

 

om

17.11.44

Band: Tjihapit

 

600

 

vr,ki

21.11.44

Band: Tjihapit

 

280

 

vr,ki

11.01.45

Amb: Ambarawa 7

 

21

 

vr,ki

16.01.45

 

Amb: Ambarawa 7

85

 

jo,om

17.04.45

Amb: Ambarawa 8

 

1

 

jo

05.05.45

Amb: Ambarawa 9

 

360

 

vr,ki

29.05.45 (9)

Solo: Ziekenzorg/B

 

650

 

vr,ki

05.06.45

 

Amb: Banj 10,11

27

 

vr,ki

03.07.45

Sem : Halmaheira

 

46

4090

vr,ki

03.08.45

 

Amb: Ambarawa 9

600

 

vr,ki

05.08.45 (10)

Moe: Moentilan

 

554

 

vr,ki,zv

18.08.45

Amb: Ambarawa 7

 

3

4050 (11)

no

23.08.45

 

 

 

4000

vr,ki

Afkortingen/Noten

jo=jongens, ki=kinderen, ma=mannen, no=nonnen, om=oude mannen, vr=vrouwen, zv=zieke vrouwen

Amb=Ambarawa, Band=Bandoeng, Mag=Magelang, Moe=Moentilan, Sala=Salatiga, Sem=Semarang,

Solo=Soerakarta, Tjim=Tjimahi; Banj=Banjoebiroe

(1) en de daarop volgende weken

(2) t/m 28.12.42

(3) t.b.v. dwangprostitutie

(4) Buitenzorg: kamp Kota Paris; Semarang: kamp Halmaheira

(5) via het kamp Gedangan in Semarang

(6) artsen

(7) 128 jongens, 15 mannen en 17 nonnen

(8) van Indo-Europese afkomst

(9) en 30.05.45

(10) en 06.08.45

(11) inclusief overledenen; van december 1942 tot 15.10.45 totaal 134 doden

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 1, 4e druk, pg 58-59

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 119-120 (gebeurtenissen na 23-8-1945)

Bos, Annie – Rode aarde, 2001, pg 265-292

Broeshart, A.C. et al – Vrede, maar geen bevrijding, 1989 (bersiap)

Brommer, B. et al – Semarang, Beeld van een stad, 1995 (bersiap)

Bulem, Mayra - Wees niet bang voor je eigen herinneringen, 1981, pg 7

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, deel I, 2000, pg 146-147

Fenton Huie, Shirley - Vergeten (interviews), 1995; The forgotten ones, 1992

Helfferich-Koch, Han - Een dal in Ambarawa, 1981

Heijmans-van Bruggen, Mariska - De Japanse bezetting in dagboeken, Vrouwenkamp Ambarawa 6, 2001

Jongh, Wil de - Olie en zweet, een traan, een lach, 1980

Lenderink-Talsma, E. - Vierduizend mensen en een koeiekop, 1995

Otte-Klompe, Mw – Kampinterview, NIOD, IC 033.656

Plantenga-van Noort, Els – Gepeperde toestanden, 2005

Schilling, Rita - Verloren jeugdjaren 1942 - 1946, 1995 (Eigen beheer)

Tieleman, H. en R. - Het rattevel, 1995, pg 223-229

Vervoort, Hans - Vanonder de koperen ploert, 1976

 

Foto’s/Tekeningen

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 119-120 (gebeurtenissen na 23-8-1945)

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, deel II, 2002, pg 125

Plantenga-van Noort, Els – Gepeperde toestanden, 2005

 

Naamlijsten

NN - NIOD, IC 081.059 (71 pg, niet-alfabetisch)

NN - NIOD, IC 041.370 (overledenen)

NN - NIOD, IC 081.063 (overledenen)

Plattegronden

Beekhuis, H. e.a. – Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 1, 4e druk, pg 58

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 119-120 (gebeurtenissen na 23-8-1945)

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, deel I, 2000, pg 146

 

Bersiap

23.08.45  plotseling dubbele porties eten

24.08.45  Indo-Europese vrouwen mochten het kamp verlaten

25.08.45 bekendmaking capitulatie van Japan; Wilhelmus gezongen op het Lido; vanaf die dag: extra voedsel:

                  melkpoeder, vlees in blik, olie, boter; ruilhandel aan het gedek, nog veel sterfgevallen, meer zieken

                  ondanks medicijnen; zelf koken op anglo’s; jongens terug uit Ambarawa 7

25.09.45 RAPWI bracht alle zieken naar Militair Ziekenhuis in Magelang

20.11.45 zieken kwamen op open vrachtauto’s terug uit Magelang (1200 personen, waaronder 400 ernstig

                  zieken), kamp omringd door extremsiten, Britse en Japanse troepen rondom het kamp werden

                  aange­vallen, water en elektriciteit werden afgesneden

28.11.45 opnieuw mortiervuur op het kamp (6 doden)

08.12.45 begin van de totale evacuatie van het kamp naar Semarang

10.12.45 evacuatie voltooid

14.12.45 Britse troepen verlieten Ambarawa

 

Naamlijst (alfabetisch in 4 delen)

A-F

G-L

M-R

S-Z

 

 

Naamlijst overledenen

maart 1944 - sept 1945

op overlijdensdatum

alfabetisch op naam

 

 

Plattegrond

Plattegrond Ambarawa 6

 

 

Index          Kampen op Java